Fıtık Ameliyatı ve Genel Prensipler

#Kasık fıtığı     #Göbek fıtığı     #Ameliyat yeri fıtığı 

 

Modern Fıtık Cerrahisi

 

Modern karın fıtığı cerrahisinin ilkeleri, en iyi sonuçlara ulaşmayı amaçlayan birkaç önemli maddeyi kapsar. En iyi sonuç benim için, ameliyat sonrası fıtığın karın içine ve hastanın normal sağlıklı hayatına hızla dönmesidir. Bunun için temel ilkeler şunlardır.

1-Hasta değerlendirmesi: Fıtığın tipini, boyutunu, yerini ve karmaşıklığını belirlemek için hastanın kapsamlı bir değerlendirmesi çok önemlidir. Hastanın tıbbi öyküsü, yaşı, ek hastalıkları ve yaşam tarzı gibi faktörlerin tedavi yaklaşımına göre şekillendirildiği düşünülmektedir. 

2-Cerrahi planlama: Hekim, cerrahi yaklaşımı fıtığın özelliklerine göre dikkatlice planlar. Bu, açık veya laparoskopik cerrahi gibi en uygun tekniğin belirlenmesini ve kullanılacak yama tipinin seçilmesini hatta ameliyata öncesi teminini içerir. Kasık fıtıklarında "tek taraflı veya çift taraflı" olduğunu önceden bilmek kasık fıtığı ameliyatı planlaması için çok önemlidir. İki taraflı kasık fıtıklarına dair daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız. 

3-Fıtık küçültme: Fıtık ameliyatında ilk adım, çıkıntı yapan karın içeriğini karın boşluğu içindeki normal pozisyonlarına döndürmektir. Bu, fıtıklaşmış dokuyu nazikçe yerine oturtmayı içerir ve tabi yeniden karın duvarı dışına çıkmaması için yama ile önünün kesilmesi gerekir.

4-Gerilimsiz onarım: Modern fıtık cerrahisi, gerilimsiz bir onarım elde etmeyi amaçlar; bu, fıtık defektinin çevre dokulara aşırı gerilim veya baskı uygulamadan kapatılması anlamına gelir. Gerilimsiz onarımların asgari şartı yamalı yamasız, dikişli onarım yapmamaktır. Bu, ameliyat sonrası fıtığın tekrarlama riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Fıtıklar ameliyat sonrası neden tekrarlar? Bilgi almak için lütfen buraya tılayınız.

5-Yama takviyesi: Fıtık cerrahisinde yama kullanımı standart bir uygulama haline gelmiştir. Yamalar, ek destek sağlamak ve onarımı güçlendirmek için fıtık defektinin üzerine veya tercihen içine yerleştirilen sentetik malzemelerdir. Bu yamalar ömür boyu içimizde bizimledir. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız. Yama tipi, boyutu ve fiksasyon yönteminin seçimi, cerrahın kararına ve fıtığın spesifik özelliklerine bağlıdır.

6-Yumuşak doku travmasını en aza indirme: Ameliyat sonrası erken ve geç dönem ağrıyı azaltmak, daha hızlı iyileşmeyi desteklemek ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için yumuşak doku travmasını (zedelenmesini) en aza indiren cerrahi teknikler kullanılır. Fıtık ameliyatı sonrası ağrı için daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız. Bu, uygun olduğunda laparoskopik veya robotik cerrahi gibi minimal invaziv yaklaşımların kullanılmasını içerir.

7-Yeterli vaskülarizasyon: Dokulara yeterli kan akışının sağlanması mükemmel iyileşme ve komplikasyonların önlenmesi için esastır. Biz cerrahlar işlem sırasında kan damarlarını korumaya özen gösteririz.

8-Uygun yara kapatma: Ameliyat için kullanılan kesilerin, uygun iyileşmeyi sağlamak ve kesi yerinde enfeksiyon veya fıtığın tekrarlaması gibi yara komplikasyonları riskini en aza indirmek için titizlikle kapatılması gerekir. Başka yerlerde ameliyat olmuş hastalarda, ameliyatı sonrası, ameliyat yerinden  yeniden fıtık oluşması görmediğimiz bir şey değil. 

9-Ameliyat sonrası bakım: İyileşmeyi üst düzeyde tutmak ve komplikasyon riskini en aza indirmek için ameliyat sonrası bakım önemlidir. Bu, ağrı yönetimi, erken hareketlenme, uygun yara bakımı ve iyileşme dönemi aktiviteleri ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında rehberlik bilgilerini içerir. Ameliyat sonrası bakımın iyi olduğu hastaneleri seçeriz ve hastalarımız taburcu olurken mutlaka gerekli bilgileri ve bizimle iletişime geçebileceği telefon numaralarını yazılı olarak kendisine veririz. Kendi hastalarımızın ameliyat sonrası bilgilendirilmesi konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Kullanılan spesifik ilke ve tekniklerin fıtığın tipine (örn. kasık, göbek, kesi yeri), cerrahın uzmanlığına ve hastanın bireysel koşullarına bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. Deneyimli bir fıtık cerrahı ile görüşmek, fıtık ameliyatı için kişiselleştirilmiş tavsiye ve tedavi seçenekleri almak için çok önemlidir.

Mutlaka Yama takviyesi şart

Fıtık, karın duvarında bilinen anlamda bir yırtıktır; tedavisi de bu yırtığın fiziki olarak onarılmasıdır. Geçmiş yıllarda bu onarım, yırtık yerin dikilmesi şeklinde yapılırdı. Yumuşak dokuların dikilmesi sırasında yırtığın çevresinde veya karşı tarafta oluşturulan gerginlik veya dikişlerin geçtiği yerlerde açılan küçük iğne delikleri, karın duvarının yeni zayıf noktaları haline gelirdi. Dikişle onarılan hastalardaki bu zayıf noktalar, zaman içindeki zorlanmalara bağlı olarak, aynı yerde nüks veya karşı tarafta yeni fıtıklar şeklinde karşımıza çıkardı. Yama ile gerdirmesiz onarım tüm bu sorunları ortadan kaldırmıştır.

 

Fıtıklarda yama ile gerdirmesiz onarım

Yamaların fıtık tedavisinde kullanımı çok yeni değildir. Dr Francis Usher tarafından ilk kez 1950 yıllarında kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda yamalar, daha önce 4-5 kez nüks etmiş başka ameliyat şansı kalmamış hastalarda kullanılırdı. O dönem yamalar yeterince güvenilir olmadığı için, son seçenek olarak düşünülürdü. Günümüzde yama teknolojisi çok gelişti. Son 10 yıldır fıtıklarda, öncelikli tedavi yama ile gerdirmesiz onarım oldu. Bunun nedeni, yeni teknoloji ile üretilen yamalarda komplikasyon sıklığının çok düşük olmasıdır.

 

                

Modern fıtık cerrahisinin amacı, rahat ve güvenilir şekilde hastanın fıtığını onarmak ve en kısa sürede hastayı normal yaşamına döndürmektir. Yama ile y apılan gerdirmesiz onarımın avantajları, ameliyat sonrası dönemin ağrısız olması, nüks ve diğer komplikasyonların görülme riskinin çok düşük olmasıdır. Bu avantajlar sayesinde hastanın ve toplumun işgücü kaybı en aza iner. Dünyada en çok yapılan ameliyatların fıtık ameliyatları olduğunu düşünürsek, işgücü kaybının önemi kolayca anlaşılır.

“Tension free” yani “gerdirmesiz” ameliyatlarda fıtığın çıktığı yer biyo-sentetik yama ile onarılır. Gerdirmesiz yama onarımı, yüksek teknoloji ürünü yamaların üretilmesi ile hızla gelişmiştir. Bu yamalara hastanın ihtiyacına göre ameliyathanede şekil verilebilir veya farklı boyut ve şekillerde hazır olarak alınıp kullanılabilir. Gerdirmesiz onarım yönteminde yamalar fıtığın çıktığı yere açık yöntem veya kapalı yöntemle yerleştirilebilir.

Yamalar yerleştirildiği katmana göre onlay, sublay ve inlay olarak adlandırılır. Onlay adalenin üstüne, sublay, adale arkasına ve inlay yamanın direk karın içine yerletirilmesidir. Yama özelliklerine ve hastanın ihtiyacına göre değişik katmanlara konabilir. Doğru yama seçimi başarılı bir fıtık ameliyatı için yeterli olmaz, yamanın doğru aralığa da yerleştirilmesi gerekir. Pascal yasasına göre yamanın sağlam katmanların arkasına konması yani sublay ve inlay yerleşim, iç basınç değişikliklerine daha dayanıklı olmasını sağlar. Yamayı mümkün olduğunca adalelerin arkasına koymak gerekir. Yamalar söz konusu katmanlar arasına hiç tespit edilmeden bırakılabilir, dikilebilir, vidalanabilir veya özel kimyasallarla yapıştırılabilir.

Hangi yamanın kullanılacağı, hangi katmanlar arasına konacağı ve de yamanın ne şekilde tutturulacağı fıtık cerrahisinin 3 önemli sorusudur. Her hasta için uygun yama, cerrahi yöntem ve anestezi seçimi tedavinin başarısında son derece önemlidir.

Bütün karın duvarı fıtıkları yamalı onarımı iki şekilde olur: açık ameliyatlar ve kapalı yani laparoskopik ameliuyat şeklinde. Mümkün olan hallerde kapalı ameliyatı tercih etmek gerekir. Kapalı ameliyatların en büyük avantajı, yama iç katmana konduğu için daha sağlam bir onarım olması ve zaman içinde fıtığın tekrarlama riskinin düşük olmasıdır. Onun dışında eve ve işe daha hızlı dönmek, daha konforlu olması ve yeni fıtık oluşum riski olmaması diğer avantajlarıdır. Kapalı göbek fıtığı ameliyatı hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız; kapalı kasık fıtığı ameliyatı hakkında bilgi almak için buraya tıklayınız.En iyi hekim, ulaşılır olan hekimdir.
Hastam mutlu ben mutlu

-Op. Dr. Hamdi Koçer

 


Fıtık Ameliyatı