Fıtık Ameliyatı Sonrası Ağrı: Kronik Ağrı Sendromu

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Fıtık ameliyatı hastalar için "genel olarak" ağrısızdır: özellikle kasık fıtığı ameliyatından sonra aynı gün hastalar basit bir ağrı kesici ile taburcu edilebilirler. Pekiyi durum her zaman böyle midir? Ameliyat sonrası ciddi ağrı yakınması olabilir mi? Ameliyatı takip eden dönemde aylarca süren kronik ağrılar olur mu? Ameliyat teknik olarak uygun biçimde yapılmazsa, az da olsa bir kısım hastanın kronik ağrı yakınması olabilir.

Her türlü cerrahi sonrası ağrının 2 ana nedeni, ameliyat bölgesinde gerginlik olması ve dokuların fazla zedelenmesidir. Üstelik fıtık için konuşursak, gergin bir tamir, hasta için sadece ağrı değil, aynı zamanda fıtığın nüks etmesi riskini de beraberinde getirir. Gerdirmesiz yapılan bir onarımda, cerrahın nazik de çalıştığını varsaysak, yine de ağrı olabilir mi? Evet olabilir. Kasık bölgesindeki 3 önemli duyu sinirini (ileohypogastrik, ileoinguinal ve genitofemoral sinirler) ameliyat esnasında görmek ve zedelememek gerekir. Ayrıca yamanın yerleştirildiği yerde bu sinirlere değmesi de ağrı yapabilir.

Fıtık sonrası ağrıları erken ve geç ağrılar olarak ayırabiliriz. Cerrahın daha nazik çalışması ve/veya laparoskopik yöntemim kullanılması erken dönem ameliyat ağrılarının hiç olmaması veya daha az olmasını sağlar. Üstalik bu tür ağrılar basit ağrı kesiciler ile kısa süre içinde geçer.

Aku ağrının devam ettiği ve geçmediği durumlarda kronik ağrılar ortaya çıkar. Kronik ağrıların en sık nedeni söz konusu duyu sinirlerinin zedelenmesidir. Bu sinirlerin zedelenmesi ile ortaya çıkan ağrılar büyük oranda tıbbi tedavi ile geçer. Ancak hastaların çok az bir kısmı, kasık bölgesinin "cerrahi olarak" yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. Bu hastalar bölgedeki 3 sinirlerin kesilmesi sonucu rahatlar. Yeniden cerrahi girişim gerektiren kronik ağrılı hasta oranı genel olarak çok düşüktür. Başka kliniklerde yapılan ameliyatlardan sonra kronik ağrı nedeni ile başvuran, takip ve tedavi ettiğimiz hastalar olmuşturancak kliniğimizde ameliyat ettiğimiz hastalar içinde yeniden cerrahi gerektiren kronik ağrı hastası olmamıştır.

Kronik ağrıların ayrıca hastaya bağlı nedenleri de olduğu bilinmektedir. Genetik yatkınlığı olanlar, melankolik kişilik ve bazı kadınlar bu ağrılara karşı daha hassastır. Böyle bir risk olduğunda hastaya mutlaka kapalı ameliyat önerilmelidir. Hangi hastanın ağrı eşiğinin daha düşük olduğu ve ağrı yaşayacağını önceden kestirmeye dönük deneysel nitalikte çalışmalar yapılmaktadır.

KRONİK AĞRILARIN ÖNLENMESİ

Açık ameliyat ile kapalı ameliyat arasında bu açıdan anlamlı bir fark vardır. Açık ameliyat esnasında cerrahın karşısına çıkan bu 3 sinir, kapalı ameliyatlarda görülmez ve dolayısıyla yaralanma riski çok daha azdır. Kapalı ameliyat erken ve geç dönem ağrılar için açık ameliyattan daha güvenli ve konforludur.

Kullanılan yamaların cinsi de ağrılar için farklılık gösterir. Son yıllarda bu amaçla üretilen hafif yamaların -lightweight mesh- ağrı ve konfor açısından daha iyi olduğu bilinmektedir. Bu yamalar klasik ağır yamalardan daha ince, yumuşak ve daha büyük deliklidir. Yara bölgesinde oluşturduğu doku reaksiyonu az olduğu için de avantajlıdır.

Yamanın yerine nasıl tutturulduğu da kronik ağrılar için önemli bir parametredir. Yamalar eğer 2 sağlam katman arasındaysa, tespit edilmeyebilir. Ön ve arka duvardan birisinin zayıf olduğu düşünülüyorsa, mutlaka sağlam katmana tespit etmek gerekir. Bu tespit yöntemi, dikiş olabilir, vida olabilir veya doku yapıştırıcısı olabilir. Açık ameliyat yapılırken de, söz konusu 3 sinirin görülmesi, bunların zedelenmediğinden emin olunması gerekir. Yama ve yamaya konan dikişler sinirleri sıkıştırmamalıdır. Kendiliğinden yapışan yamaların ProGrip ağrı açısından en iyi sonucu verdiği düşünülmektedir.


Fıtık Kitaplığı