Kasık Fıtığı Ameliyatı: Laparoskopik / Kapalı Ameliyat

Kasık fıtıklarının tek çözümü, fıtığın ameliyatla onarılmasıdır.

Kasık fıtıklarının hepsinde, karın duvarında bir delik veya yırtık vardır. Karın içinde olması gereken organlar ve yumuşak dokular bu delikten cilde doğru yer değiştirirler. Karın duvarındaki bu deliğin ameliyatta yama ile kapatılması kasık fıtıklarının tek çözümüdür çünkü hiç bir zaman kasık fıtıkları kendiliğinden kaybolmaz veya düzelmez. 

Kasık fıtığım var; nasıl bir ameliyat olmalıyım?


Kapalı yöntem ile kasık fıtığı ameliyatı olan hastalar ertesi sabah taburcu olup çok kısa süre içinde normal yaşamlarına ve işlerine geri dönebilirler.  Kapalı yöntem özellikle beden gücü ile çalışanlar için ideal bir yöntemdir. Kendi iş yerinde çalışanlar, işinin başında olması gerekenler ve iş motivasyonu yüksek kişilerin kapalı kasık fıtığı ameliyatı sonrası işgücü kaybı çok azdır.

 

Kapalı Ameliyat Videosu

Kasık ve fıtıklarının ameliyatı açık veya kapalı olarak yapılabilir.  

Kasık fıtığının onarımında kullandığımız yama, kasık bölgesinde fıtığın olduğu yere açık veya kapalı yöntemle konabilir. Açık yöntemde yama karın duvarı üst kısmına yani cilde yakın; kapalı ameliyatta ise karnın iç tarafına konur. Bunu daha kolay anlayabilmek için evinizin duvarında büyük bir delik olduğunu ve buradan bakınca karşı komşunun evini gördüğünüzü düşünün. Bu deliği kalın bir branda ile kapatmak isterseniz eğer, bu işi evin içinden veya evin dışından yapabilirsiniz. Birinde duvardaki deliği kapatacak olan malzeme binanın dışında kalacaktır, diğerinde odanızın iç kısmında kalacaktır. Hangisini tercih edersiniz?

Kasık fıtığı ameliyatı ne kadar sürer?

Her ameliyatın süresi ameliyatı yapan hekim ve ameliyathane şartlarına göre farklılık gösterir. Ortala değerlerden bahsedebiliriz ancak. Benim yaptığım ameliyatların ortalama süreleri ile ilgili bilgi verebilirim. Açık veya kapalı olsun iki şekilde de, tek taraflı ameliyat yaklaşık 1 saat sürer. Çift taraflı yapıldığında ise kapalı ameliyat yine bir saat ile 70 dakika arası sürerken; iki taraflı açık ameliyat en az 2 saat sürer. Ancak belirtmeliyim ki ben iki taraflı açık ameliyat yapmayı hiç tercih etmiyorum.

Ameliyat süreleri çok eskiden önemliydi çünkü anestezinin riskleri münasebeti nedeniyle ameliyatın bir an önce sonlandırılması istenirdi. Günümüzde çok uzun ameliyatlar dahi son derece güvenle yapılmaktadır. O nedenle ameliyat süreleri önemli değil, ameliyatın en doğru yöntemle ve maksimum güvenle yapılması daha önemlidir. 

Açık ameliyat-Klasik eski tip ameliyat

Kasık fıtığında açık ameliyat çok uzun zamandan beri kullanılan klasik yöntemdir. Fıtığın çıktığı yerin tam üstüne yaklaşık 10 cm bir kesi yapılır, cilt cilt altı yağlı dokular geçilip adale tabakası bulunur ve yama bu adale tabakasının hemen üstüne dikişler ile tutturulur. Yukardaki benzetmeye göre bu onarımı, bina duvarındaki deliği dışardan kapatmaya benzetebiliriz. 

Açık ameliyatın avantajı her türlü anestezi ile yapılabilir, laparoskopik cihaz alt yapısı gerekmez. Her hastanede ve her genel cerrahın uygulayabileceği nispeten teknik olarak daha kolay ancak teknik zaafları olan bir yöntemdir. Bu teknik zaaflar nedeniyle tüm dünyada açık kasık fıtığıameliyat sonrası nüks oranları hala yüksektir.

Kapalı - Laparoskopik ameliyat

Buna karşılık son yıllarda gittikçe daha fazla yapılan kapalı ya da laparoskopik kasık fıtığı ameliyatında karın duvarına 3 delik açılır. Bunlardan birinden video kamera içeri sokulur. Diğerlerinden dışarda rulo haline getirilen yama içeri atılıp, iki el aleti yardımı ile yama açılıp deliğin olduğu yere içerden yerleştirileştirilip tespit edilir.

Basite indirgeyerek anlatmaya çalıştığım bu iki yöntemin temel farkı, birinin ameliyat kesisi ile diğerinin küçük delikler ile yapıldığı düşünülebilir ancak temel veya önemli fark bu değildir. Kapalı ameliyatın asıl gücü ve avantajı, yamanın iç tarafta olmasıdır. Çünkü fıtığı oluşturan vektörel fizik güç her zaman karın içinden dışarı doğrudurdur.  Karın içine konan yama içerden gelen itici güce karşı çok daha sağlam duracaktır. Buna karşılık adalenin üstüne konan yama zaman içinde ufak tefek zorlanmalar ile "kaynayan tencere kapağı" misali açılabilir ve fıtık nüks eder.

 

                       inlay-onlay.jpg

 

Peki evinizin duvarındaki deliği onarmak gerekirse, bunu dıştan mı yapmayı tercih edersiniz yoksa fıtık ameliyatındaki gibi iç taraftan mı? Risk ne taraftan geliyorsa o taraftan onarmak gerekir. Bir binanın izolasyonu o nedenle dış taraftan yapılır. Yağmur, nem, rüzgar gibi risk faktörleri dışardan gelir ve izolasyon ancak dışardan yapılırsa işe yarar. Buna benzer şekilde düşünürsek, fıtığa neden olan basınç karın içi basıncıdır ve her zaman içerden dışarı doğrudur. Bu nedenle karın duvarı fıtıklarının onarımını iç taraftan yani kapalı / laparoskopik yöntemle yapmak gerekir.

 

 

Kasık fıtıklarında kapalı ameliyatın avantajları nelerdir?

 • Kasık bölgesinden 3 tip fıtık çıkar: Direk kasık fıtıkları, indirek kasık fıtıkları ve femoral fıtıklar. Bunlar her iki taraf kasık bölgesinde bulunan 3 zayıf fıtık alanıdır. Kapalı ameliyatta bu 3 deliği de kapatma şansımız vardır çünkü iç tarafta bu üçü birbirine çok yakındır. Ancak bunlar karın duvarını geçip dışa açılırken bir birinden uzaklaşır. Açık ameliyatta üçünü birden kapatma şansımız yoktur. Açık kalan genellikle femoral alan olur ve açık ameliyat yapılan hastalarda ilerde üçüncü zayıf noktadan yeni bir fıtık oluşma riski hep vardır.
 •  Kapalı ameliyatta yama kasık kanalının "iç ağzına" yerleştirildiği için daha sağlam ve güvenli bir onarım olur. Kasık fıtığının açık ameliyatında ise yama kasık kanalın "dış ağzına" konur. İçerden gelen karın içi basıncı nedeniyle yama zaman içinde açılabilir ve kasık fıtığı tekrarlayabilir. 
 • Açık fıtık ameliyatı 10 cm cilt kesisi ile yapılırken, buna karşılık kapalı ameliyat 3 küçük delikten yapılır; hastanın işine spora ve sosyal hayatına daha hızlı dönmesi kapalı ameliyatın diğer avantajlarıdır.
 • İki taraflı kasık fıtıklarında kapalı ameliyat ayrıca çok kıymetlidir.  3 küçük delik ile hem sağ tarafa hem sol tarafa yama koyup iki taraflı onarım yapmak mümkündür. İki taraflı kasık fıtıklarında bu yöntemin değeri çok daha fazla ortaya çıkar. İki taraflı onarmak hastaya fazla bir yük getirmez. Bu konuda daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.
 • Kapalı yöntem ile kasık fıtığı ameliyatı olan hastalar ertesi sabah taburcu olup kısa süre içinde normal yaşamlarına ve işlerine geri dönebilirler.  Kapalı yöntem özellikle beden gücü ile çalışanlar için ideal bir yöntemdir. Kendi iş yerinde çalışanlar, işinin başında olması gerekenler ve iş motivasyonu yüksek kişilerin kapalı ameliyat sonrası işgücü kaybı daha azdır.
 • Nüks etmiş fıtıklarda da kapalı yöntem çok avantajlıdır. İlk ameliyat açık yöntemle yapıldıysa, bölgenin orijinal anatomisi bozulmuştur. Nüks için yapılan bu ameliyatlarda açık yöntem teknik güçlükler içerir ve yüksek komplikasyon riski vardır.  Dolayısıyla nüks fıtıklarda da kapalı yöntem çok daha güvenli ve sağlam bir onarım olur.
 • Femoral fıtıklar daha çok kadınlarda görülür. Bu nedenle kadınlarda kapalı yöntemle yapılan fıtık onarımlarında uzun dönem içinde daha az sorun çıkar.
 • Sporcuların ameliyat sonrası beklentisi doğal olarak en kısa süre içinde spora geri dönmektir. Kapalı ameliyatlardan sonra bu süre çok daha kısadır. Sporcunun yaptığı spora göre değişmekle beraber 2-3 hafta içinde antremanlara başlanabilir.

 

Kapalı kasık fıtığı ameliyatı kimlerde çok önemlidir?

 • Çift taraflı fıtıklarda,
 • Karşı kasıkta fıtık şüphesi olanlarda,
 • İşine hemen dönmek isteyenlerde,
 • Profesyonel sporcularda,
 • Sürekli spor yapanlarda,
 • İşi fiziki güç gerektirenlerde,
 • Daha önce kasık fıtığı ameliyatı olmuş ve fıtık tekrarlamış olanlarda
 • Kasık fıtığı olan kadınlarda

bütün bu hasta gruplarında kapalı yöntem İDEALDİR ve nüks riski daha düşüktür. Bu hastalarda açık ameliyat yapmamak gerekir.

Kapalı Ameliyat ne zaman yapılmaz?

 • Hasta genel anestezi alamayacak durumdaysa
 • Hastanın çok büyük ve geri gitmeyen bir fıtığı varsa
 • Boğulmuş fıtık ile acil gelen hastalarda
 • Laparoskopik (kapalı) ameliyat için imkan olmayan hastanelerde
 • Hekimin yeterli kapalı kasık fıtığı ameliyatı tecrübesi yoksa 

Kapalı ameliyat yapılmaz, yapılamaz ve yapılmamalıdır.

 Kapalı Kasık Fıtığı Ameliyatları nasıl yapılır?

 Kapalı kasık fıtığı ameliyatları iki şekilde yapılır: Karın içine girerek yapılan ameliyatlar (TAPP); karın içine girmeden, karın duvarı içinde çalışılan ameliyatlar (TEP). Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Deneyimli iyi bir fıtık cerrahı her iki yöntemi de başarı ile uygulayabilir ve hastaya en uygun olanı seçer.

Ben hastalarımın büyük çoğunluğunda karın içine girmeden TEP yöntemini kullanıyorum. Cerrah hekim için biraz daha zor olmasına karşılık hasta için çok daha güvenlidir. Karın içine girilip yapılan TAPP alışık olduğumuz standart laparoskopik ameliyatlardandır. Karın boşluğu şişirilip yapılır. Buna karşılık TEPP yönteminde karın içine girilmez onun yerine karın duvarında küçük bşir boşluk oluşturulup ameliyat bu minik boşluk içinden yapılır.  

Kasık fıtığında ben uzun yıllardır kapalı ameliyat yapıyorum ve hastalarım içinde fıtığın tekrarlama oranım % 1’in çok altındadır. Kapalı kasık fıtığı için son on yıldır kendiliğinden yapışan "progrip" yama kullanıyorum ve bu dönem içinde tek bir fıtık tekrarlama vakası ile karşılaşmadım. Vida gerektirmeyen, kendiliğinden yapışan yamalar için daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen buraya tıklayınnız.

 

Ameliyatlarda kullandığımız yamalar USA orijinli olup FDA onaylı yüksek kalitede ürünlerdir. Fıtık tedavisinde kullandığımız yamalar, ömrünüzün sonuna kadar size bir rahatsızlık vermeyecek şekilde imal edilmişlerdir. Ameliyat ettiğimiz her hastaya taburcu olurken mutlak yazılı bir ameliyat raporu verilir. Bu raporda kullanılan yamanın cinsini marka ve modelini belirtir etiket yapıştırılmıştır. Ayrıca yamanın hangi katmana konduğu ve ne şekilde tespit edildiği mutlaka raporda belirtilir. Bununla ilgili, "içimizde ne var bilelim" başlıklı yazımı okumak için lütfen buraya tıklayınız.

 

En iyi hekim, ulaşılır olan hekimdir.
Hastam mutlu ben mutlu!

-Op. Dr. Hamdi Koçer

 


Kasık Fıtığı