Kasık Fıtıkları Nüks Eder mi?

“Babamda kasık fıtığı vardı, 3 kere ameliyat oldu”, “Ben çocukluğumda sağ tarafımdan ameliyat olmuştum şimdi sol tarafımda kasık fıtığı var”

Kasık fıtıkları yama ile onarılabilir veya yırtığın olduğu yer eski yıllarda olduğu gibi dikilip onarılabilir. Birinci yöntem yani yama ile onarım tüm dünyada yaygın kabul gören ve uygulanan tedavi biçimidir. Buna karşılık hala sadece dikişli onarımı yapan cerrahlar ve klinikler (Shouldice yöntemi) sürekli azalmakla birlikte hem ülkemizde hem de dünyada vardır.

Hala dikişle onarım yapanlar fıtık tamiri için yamanın gereksiz olduğunu çünkü yama maliyetinin yüksek buna karşılık riskli olduğunu düşünüyor olabililer. Dikiş ile yapılan onarımlar, dokularda yaralanmaya neden olup, bir sonraki nüks için zayıf bölgeler hatta yırtıklar oluşturur. Dolayısıyla, dikişli onarımın daha sık kullanıldığı geçmiş dönemlerde, aynı hastanın 4-5 kez aynı taraftan ameliyat olduğuna şahit olurduk. Her seferinde ameliyatın başarı şansı da azalırdı o dönemde.  Günümüzde rahatça şunu söyleyebiliyoruz: Bütün fıtık ameliyatları ve onarımları mutlaka yama ile yapılmalıdır. Fıtık onarımı genel prensiplerini okumak ve yamanın önemini benden dinlemek için lütfen tıklayınız.

Kasık fıtıkları genellikle iki taraflı olur. Dikişle yapılan onarım, bir kasığı onarırken, oluşan gerginlik nedeni ile diğer kasıkta da fıtık gelişimini tetikleyebilir. Örneğin sağ taraftan kasık fıtığı ameliyatı olan kişinin 6 ay sonra da sol tarafında fıtık görülür. Bir tarafın dikişle onarılması ile ortaya çıkan gerginlik karşı taraftaki zayıf noktanın kısa zamanda açılmasına neden oluır. Yamalar bugünkü güvenli ve sağlam teknolojik seviyeye ulaşana kadar yapılan dikişli onarımlar sıkça tekrar eder ve hastalar ardv arda ameliyat olmak zorunda kalırdı. 

Yamalı kasık fıtığı ameliyatları fıtığın tekrarlama riskini 10 ile 20 kat azalmıştır. 

Bu nedenle yama ile onarım tekniği, fıtık tedavisinde yeni bir çağı başlatmıştır. Bu konudaki tüm eski bilgileri, deneyimleri ve yaklaşımları değiştirmiştir. Eskiden ameliyat olan her 5 hastadan birinde nüks görülürken, günümüzde nüks oranı kasık fıtığı ameliyatı sonrası %2-4 civarına düşmüştür. Kapalı yöntem ile yapılan kapalı ameliyatlar sayesinde fıtığın tekrarlama riski yüzde birin altına düşmüştürtür.  Kapalı yöntemle fıtık ameliyatının nasıl yapıldığı hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 

 

Yamalı ameliyatlar sonrasında kasık fıtığı neden nüks eder?

Yama kullanılarak yapılan kasık fıtığı ameliyatları açık klasik yöntemle veya kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılabilir. Açık yöntemle yapılan yamalı ameliyatlardan sonra fıtığın tekrarlama ihitimali -bu tekniğin zaafiyetlerine bağlı olarak biraz daha yüksektir. Özellikle güçlü adaleli genç erkekler ve sporcularda açık yöntemle yapılan ameliyatlar daha sık tekrarlar.

1-Açık ameliyatta yama kasık kanalının "dış ağzına" cilde yakın olarak konur. Bu nispeten bir zayıf onarımdır. İçerden gelen karın içi basıncı konmuş yamayı zamanla kapak gibi açabilir. 

2-Açık ameliyatta yama, sadece "direk ve indirek" fıtık alanlarını örter; femoral fıtığın çıktığı kısım açık kalır. Özellikle kadınlarda daha sık femoral fıtıklar görülür. O nedenle kadınlarda kasık fıtığı için kapalı ameliyat önerilir. 

3-İster açık ister kapalı onarım olsun, kullanılan yamanın kalitesi, ölçüsü, tespit yöntemi ile ilgili teknik kusurlar da fıtık nüksleri ile sonuçlanır. Bu da kapalı ameliyat yönteminde hekimin yeterli tecrübesi ve imkanları ile alakalıdır.

4-Yine açık veya kapalı ameliyatlarda cerrahın tecrübesi yeterliliği, ameliyattaki özen ve dikkati de ameliyatın sonucunu etkileyen sebeplerdir. Özellikle üniversite ve eğitim hastanelerinde kasık fıtığı açık ameliyatları en kolay ameliyat sayıldığından asistan eğitim vakası gibi görülür.

Yamalar kasık fıtığı ameliyatı başarısnı katlayarak arttırdı ve ard arda sürekli tekrarlayan ameliyat başarısızlıkları çok aza indi. Yamaları da hekimlerin seçtiği, ameliyatta hekimlerin kullandığını yani insan faktörünü unutmamak gerekir. Benim kasık fıtığı ameliyatlarında tekrarlama oranım % 1'in çok altındadır. Kendiliğinden yapışan Progrip yamaları kullanmaya başladığımdan beri son 10 yıldır hiç bir hastamda kasık fıtığı ameliyatı sonrası nüks olmamıştır.

Çevrenizdeki son yıllarda nüks etmilş kasık fıtığı vakaları bu nedenle daha az görüyorsunuz.

#HastamMutluBenMutlu

 

 


Fıtık Kitaplığı