Açık Yöntemle Fıtık Ameliyatı

#Kasık fıtığı #Göbek fıtığı #Fıtık ameliyatı

 

Karın duvarı fıtıkları açık veya kapalı yöntemle onarılabilir. Basitçe, açık onarım yönteminde, ciltten, bir kesi yapılıp yama buradan yırtık yerin üstüne yerleştirilir. Buna karşılık kapalı yöntemde tek ve uzun bir kesi yapmak yerine üç küçük delik açılıp yama buradan karın içine ve yırtığın arka tarafına yerleştirilir. Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıkları her biri hem açık hem de kapalı yöntemle onarılabilir. 

Açık yöntem veya diğer adıyla klasik yöntemde fıtığın çıktığı bölgeye, fıtığın büyüklüğüne uygun, ihtiyaca göre değişen uzunlukta kesi yapılır. Karın duvarındaki yırtığa ulaşılır ve buradan dışarı doğru çıkmış organlar içeri itilip karın içindeki normal yerlerine yerleştirilir. Uygun ölçüde bir yama karın duvarına adalelerin üstüne (onlay) veya adalelerin arkasına (sublay) yerleştirilir.. Yama adale tabakasının üstüne yerleştirildiğinde yapılan onarım yeterince güçlü olmaz. Bu bölge yama ile takviye edilmiş olur ancak içerden basınçla zaman içinde açılma ihtimali yüksektir. Özellikle sporcularda, ağır iş yapanlarda veya genç güçlü erkeklerde, kilolu hastalarda karın içi basıncı açık yöntemle konulan yamayı açabilecek kadar güçlüdür: O nedenle kapalı ameliyat tercih edilmelidir. 

Göbek ve kesi yeri fıtıklarında açık yöntem, fıtığın büyüklüğü kadar bir kesi ile yapılır. Fıtık büyüdükçe, onarmak için yapılan ameliyat kesisi de, aynı oranda büyüyecektir. Büyük göbek ve kesi yeri fıtıklarında kapalı yöntemin avantajı bu noktada daha belirgin hale gelir. Açık yöntemle yapılan karın duvarı fıtığı onarımlarında eğer yırtık çok büyükse ve karın duvarında doku kaybı varsa nitelikli yamalarla onarım gerekir. Bu yamalara dual yamalar-kompozit yamalar gibi değişik isimler verilmektedir. Nitelikli yamaların özelliği her iki yüzünün farklı biçimde imal edilmiş olmasıdır. 

 

Açık yöntemle fıtık tedavisiAçık yöntemle fıtık tedavisiAçık yöntemle fıtık tedavisi

Açık Yöntemle Ameliyatın Avantajları

 Açık yöntemin esasında günümüzde "kapalı yönteme göre" bir üstünlüğü yoktur ancak hastaya kapalı yöntem yapılamayan durumlarda veya koşulları uygun olmayan hastanelerde açık ameliyat yapılır. Kapalı ameliyat ne zaman yapılamaz? Hastanın, genel sağlık sorunları nedeniyle genel anestezi alması mümkün değildir; hastanenin kapalı ameliyat yapacak cerrahi alt yapısı yoktur veya cerrahın kapalı fıtık ameliyatı yapacak tecrübesi yoktur. Bu gibi durumlarda açık ameliyat yapılır. Buradan yola çıkarak açık ameliyatın avantajlarını sıralasak eğer:

  • Açık ameliyat sırasında hastaya genel anestezi vermek şart değildir, her türlü anestezinin yardımıyla yapılabilir: Lokal anastezi, spinal/epidural anestezi veya genel anestezi. Anestezi esnekliği her fıtık hastasının ameliyat edilebilmesini sağlar. Bu sayede her hastaya kasık fıtığı ameliyatı yapılabilir.
  • Açık ameliyat maliyet açısından, kapalı yönteme göre daha ucuzdur. Maliyet avantajı yanısıra her hastanede kolayca uygulanabilmesi kolaylığı vardır. Çünkü pahalı yatırımlar gerektirmez.
  • Bütün cerrahlar tarafından uygulanabilir, özel bir cerrahi uzmanlığı veya deneyimi gerektirmez. Ülkenin her tarafında kolayca uygulanabilir.

Tekrar belirmek gerekirse, kapalı ameliyatların sonuçları daha başaılıdr ve kapalı yöntem ile yapılan fıtık onarımlarından sonra fıtığın tekrarlama ihtimali çok daha düşüktür. Kasık fıtıklarında kapalı ameliyat hakkında tıbbi bilgi almak isterseniz lütfen buraya tıklayınız.

Kapalı yöntem ile yapılan ameliyatları takiben hastalar ertesi gün taburcu olurken, açık yöntemde hastaların büyük çoğunluğu fıtığın büyüklüğüne göre 2-4 gün hastanede kalırlar. Kapalı ameliyat olan hastaların işe ve spora dönüşleri de çok daha çabuk olur.

Daha önce açık ameliyat olmuş ve fıtığı tekrarlamış hastalarda, iki taraflı kasık fıtıklarında, kasık fıtığı olan kadınlarda, sporcularda, işi ağır olan hastalarda, açık ameliyat yapmamak gerekir. Açık ameliyatı ben genel anestezi alamayacak kadar yaşlı veya düşkün hastalarda yapıyorum. 

 

 


Fıtık Ameliyatı