Kadınlarda Kasık Fıtığı

Kadınlarda kasık fıtıkları erkeklere göre daha az görülmekle birlikte yine de oluşabilmektedir. Kadınlarda kasık fıtığı insidansının tüm fıtıkların yaklaşık %1-3'ü kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, kesin insidans yaş, yaşam tarzı ve altta yatan tıbbi durumlar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Kadınlarda Kasık Fıtığı

Kadınlarda ve erkeklerde görülen kasık fıtıkları arasında bazı farklılıklar vardır.

  • Erkeklerde kasık fıtıkları daha sık görülür ve tipik olarak spermatik kordonun geçtiği geçit olan kasık kanalından meydana gelir. Kadınlarda ise kasık fıtıkları genellikle karın içeriğinin kasık bağının hemen altında bulunan femoral kanaldan dışarı çıkmasını içerir. O nedenle kadınlarda femoral fıtıklar daha sıktır. Anatomik yapıdaki bu farklılık, kadınlarda kasık fıtığının prezentasyon ve tanısında farklılıklara yol açmaktadır.
  • Kadınlarda kasık fıtığını teşhis etmek zor olabilir. Bulgular kasıkta veya üst uylukta bir şişkinlik veya yumru, ağrı veya rahatsızlık ve bazen bağırsak veya mesane problemlerini içerebilir. Bununla birlikte, semptomlar hafif ve spesifik olmayabilir, bu da teşhisi zorlaştırır. Ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme çalışmaları, teşhisin doğrulanmasında ve fıtığın boyutunun değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.
  • Kadınlarda kasık fıtığının cerrahi tedavisi, anatomik farklılıklar ve femoral kanalın daha küçük olması nedeniyle teknik olarak erkeklere göre daha zor olabilir. Geleneksel yöntemle yapılan açık ameliyatlarda, erkeklere nazaran daha büyük bir kesi ile ameliyat gerçekleştirilir. Bununla birlikte, laparoskopik ameliyat olarak da bilinen kapalı fıtık onarımı daha popüler hale gelmiştir. Bu prosedürde 1-2 santimetrelik küçük kesiler yapılır ve cerrahi aletlerin izlenmesi için bir laparoskop (kameralı ince, ışıklı bir alet) kullanılır. Laparoskopik cerrahi genellikle daha küçük kesiler, daha az postoperatif ağrı, daha hızlı iyileşme ve potansiyel olarak daha düşük komplikasyon oranları gibi avantajlar sunar.
  • Kadınlarda kasık fıtığının tekrarlama oranları, fıtığın tipi, kullanılan cerrahi teknik ve cerrahın uzmanlığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Genel olarak, kadınlarda kasık fıtığı onarımı için nüks oranları laparoskopik ameliyatlarda erkeklerden daha düşüktür. Modern cerrahi tekniklerle nüks oranları %1-10 arasında değişebilir, deneyimli cerrahlar ve bizim gibi fıtık konusunda uzmanlaşmış fıtık merkezlerin sonuçları genellikle %1'in de altındadır.

Kadınlarda Kasık Fıtığı

 

Merkezimize sıklıkla başka yerlerde yapılmış ancak tekrarlamış yani nüks etmiş hastalar başvurmaktadır. Bizim nüks oranımız %0,5 civarındadır.

Kasık fıtığı ameliyatının komplikasyonları arasında enfeksiyon, kanama, çevredeki yapıların yaralanması, kronik ağrı ve nüks sayılabilir. Bununla birlikte, özellikle ameliyat yetenekli bir cerrah tarafından yapıldığında, ciddi komplikasyonlar nispeten nadirdir. Laparoskopik yaklaşım, açık cerrahiye kıyasla daha düşük yara enfeksiyonu, daha az tekrarlama riski ve kronik ağrı riski ile ilişkilendirilmiştir.


Kasık Fıtığı