Fıtık Ameliyatları Her Yaştaki Hastaya Uygulanabilir mi?

Fıtık Ameliyatları Her Yaştaki Hasta İçin Neden Güvenli ve Rahat Bir Ameliyattır?

Bunun iki nedeni var:

1-Fıtık ameliyatları her türlü anestezi ile yapılabilir:

Fıtık ameliyatı için lokal, spinal/epidural (belden uyuşturma) ve genel anestezi olmak üzere her 3 anestezi yöntemi de rahatça ve güvenle uygulanabilir. Bu seçenek bolluğu, doktora her hasta için en uygun anestezi yöntemini seçme olanağı verir. Bu durumda hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ne olursa olsun ameliyat olma şansı vardır.

2-Fıtık ameliyatı sırasında "genel olarak" karın içine girilmez, bu nedenle ameliyat sonrası kabızlık ve karın ağrısı olmaz.

surgiteam06Karın içine girilmediği, sadece karın duvarında onarım yapıldığından, iç organların yaralanma riski de yok denecek kadar azdır. Ayrıca fıtık onarımının açık veya kapalı yöntemle yapılabilmesi nedeni ile, her hasta için en uygun cerrahi yöntemi seçme şansımız vardır. Örneğin daha önce açık ameliyat olmuş ve nüks etmiş bir hastaya, daha önceki ameliyat bölgesine hiç dokunmadan kapalı yöntemle tamamen farklı yoldan onarım yapılabilir. Bu şekilde hem ameliyat teknik olarak daha kolaydır, hem de yeniden nüks oranı çok düşüktür.

Kalp rahatsızlığı olan, koroner by pass geçirmiş, diabet, tansiyon, akciğer ve kronik böbrek hastalığı gibi en zorlu sağlık sorunlarında bile hastaya uygun güvenli bir anestezi ve cerrahi
yöntemi bulunabilir. Bu tür ciddi sağlık sorunları olan fıtık hastalarının boğulmuş fıtık ile acil olarak hastaneye getirilmesi halinde yapılan ameliyatların komplikasyon riskleri ile kıyaslayınca, uygun koşullarda güvenle fıtık ameliyatı olmanın değeri daha iyi anlşılır.

 

 


Fıtık Kitaplığı