İki Taraflı Kasık Fıtığı

Kasık fıtıklarının büyük çoğunluğu indirek fıtıklardır. İndirek kasık fıtıkları kasık kanalından çıkarlar. Kasık kanalı hem sağ hem sol tarafta bulunur. Her iki kasık kanalı doğumdan sonra kapanması gerekir. Kapanmaması veya kapanıp zaman içinde açılması sonucu indirek kasık fıtıkları oluşur. Bir tarafta kanal açılmışsa, diğer tarafı da mutlaka kontrol etmek gerekir. 

Kasık kanalının bazı insanlarda kapanırken, bazı insanlarda tam kapanmamasının nedeni bilinmiyor. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, bir tarafta kasık kanalı açılmış ve kasık fıtığı gelişmiş ise, karşı tarafta da olma ihtimali yüksektir. Eski dönemlerde, kasık fıtıklarını klasik açık yöntemle yaptığımız yıllarda, karşı tarafın durumu çok önemli değildi çünkü ikinci tarafta fıtık olduğu zaman, diğer tarafın ameliyatı ikinci bir kesi ile yapılırdı. Günümüzde kapalı ameliyatların uygulamaya girmesi ile bu durum tamamen değişti.

Kapalı fıtık ameliyatları ile beraber, her iki taraftaki kasık fıtığını aynı küçük deliklerden onarmak mümkün hale geldi.  Yani sağ ve sol taraftaki kasık fıtığı için 3 küçük delik yeterli oluyor. Üstelik tek taraflı onarım yaklaşık 40 dakika sürüyorsa, iki taraflı onarım yaklaşık toplam 50 dakika sürüyor. Yani ikinci tarafı onarmak için gereken süre çok daha kısa.  Eğer karşı tarafta da fıtık var ve hekim fark etmemişse hasta aynı seansta iki taraflı onarım şansını kaybediyor. Bu da hastanın zararına oluyor. Kapalı kasık fıtığı ameliyatı ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

İki taraflı kasık fıtığı olup olmadığını bu nedenle dikkatle araştırmak gerekiyor. İkinci tarafta fıtık tespit edilmemiş ise, ilerde olabilir düşüncesi ile yama konması tıbbi etik ve genel cerrahi prensipler açısından doğru olmaz ancak karşı tarafta fıtık radyolojik olarak kanıtlandığında ameliyat iki taraflı yapılır. O nedenle hastanın diğer kasık bölgesini mutlaka ultrasonografi ile incelemek ve fıtık olup/olmadığını belgelemek gerekir. Kasık fıtığı ameliyatı öncesi hastaya neden ultrasonografi yapılması gerektiğini öğrenmek için lütfen tıklayınız.

İki taraflı kasık fıtıklarında açık ameliyat iki ayrı kesiden yapılırdı. Hasta ameliyata hazırlanır, ameliyathanede anestezi verilip uyutulur, önce bir kasığa kesi yapılır ve fıtık onarılırdı; o taraf dikilip kapatıldıktan sonra diğer kasığa ikinci bir kesi yapılıp bu sefer o taraftaki fıtık onarılırdı. İki tarafın ayrı ayrı açık ameliyat ile onarılması hastanın evine işine geri dönmesini, spor yapmaya başlamasını geciktirir. Ayrıca kullanılacak ağrı kesici miktarını da arttırır.

Buna karşılık iki taraflı kasık fıtığında kapalı ameliyat bir nevi altın standarttır. Açılan 3 küçük delikten hem sağ kasık fıtığını hem sol kasık fıtığını yama ile onarmak mümkündür. Özellikle çift taraflı kasık fıtıklarında kapalı ameliyat tercihi hastaya kısa zamanda iyileşme yolunu açmıştır.

 

En iyi hekim, ulaşılır olan hekimdir.
Hastam mutlu ben mutlu!

Op. Dr. Hamdi Koçer

Kasık Fıtığı