Yaşlılarda Kasık Fıtığı

Dünyada en çok yapılan ameliyatlar kasık fıtığı ameliyatlarıdır. Kasık fıtıkları her yaştan insanlarda görülebilir. Tek tedavi şansı ameliyat ile fıtığın olduğu yerin yama ile onarılmasıdır. Kasık fıtığı olan hastalar çok ileri yaşlarda da bize ameliyat için başvurur.

Bu fıtıkların bir kısmı çok uzun zamandır bilinen ve yıllar içinde yavaş yavaş büyümüş fıtıklardır. Hasta tarafından eski yıllarda ihmal edilmiş ancak çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Hastanın oturmasına kalkmasına ve yürümesine mani olup hastanın yaşam rahatlığını bozan fıtıklardır.

Yaşlılarda kasıkta görülen bazı fıtıklar ise uzun bir geçmişe sahip olmayabilir. Yandaş hastalıklara, kilo vermeye ve yaşlanma ile adale yapısının zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkar. Yaşlıların eklem-adale-bağ sistemi yeterince güçlü olmadığndan tedavi edilemez ise bu fıtıklar çok kısa zamanda hızla büyürler.

Gelişen yaşam ve bakım koşulları ile ortalama yaşam süresi uzuyor ve yaşlı insanların toplumda oranı her geçen gün artıyor. Yaşlılarda görülen kasık fıtıklarının da gençlerde olduğu gibi cerrahi olarak onarılması gerekir. Bu şekilde gelecek de ortaya çıkabilecek komplikayon risklerinden hasta korunmuş olur.

 

 

Yaşlılarda Kasık Fıtığı Tanısı

Yaşlılarda fıtık teşhisi gençlere göre daha kolay konur. Hemen hemen tüm hastalarda kasık bölgesinde beliren şişlik rahatça görülür veya ele gelir. Hastalar dışarı çıkan fıtığı ustaca içeri itip yaşamlarını sürdürmeyi öğrenmişlerdir. Kimi hastada fıtık bağı kullanmayı tercih eder.

Yaşlı hastalarda el ile muayene dışında ileri tanı yöntemine ancak çok nadir gerek duyulabilir. Yaşlılarda ve büyük fıtığı olan hastalarda karşı tarafın muayenesinin iyi yapılması gerekir. Daha önceden fark edilmeyen karşı taraftaki bir küçük fıtık, büyük fıtık onarıldığında hızla belirgin hale gelir. Eğer muayenede şüphe varsa karşı tarafın kontrolü için ultrasonografi incelemesi yapılabilir.

Yaşlıların Kasık Fıtığı Ameliyatında Yöntem Seçimi

Kasık fıtıklarının ameliyatı açık veya kapalı yöntem ile yapılabilir. Kapalı yöntem daha ziyade beden gücü ile çalışan, aktif, dinamik veya sporcularda tercih edilir. Çünkü kapalı yöntemin maliyet farkı vardır. Ayrıca kapalı ameliyat sadece genel anestezi ile yapılır.

Buna karşılık yaşlı hastalarda açık yöntem ile kapalı yöntem arasında önemli bir konfor farkı olmayabilir. Sadece genel anestezi ile uygulanabilir olmasını da düşünürsek, yaşlılar için açık ameliyatlar daha uygun olabilir. İlk görüşme ve muayene sonrası ameliyatın açık veya kapalı olacağına cerrah ile birlikte karar vermek en doğrusu olacaktır.

Yaşlılarda Anestezi Seçimi

Kasık fıtığı ameliyatının en büyük avantajı yada hasta hekim için kolaylığı her türlü anestezi ile ameliyatın yapılabilmesidir. Uygun olan hastalarda genel anestezi, uygun olmayan hastalarda spinal-epidural veya lokal anestezi ile de kolay ve güvenle yapılabilir bu ameliyatlar.

Anestezinin seçimi hasta ile anestezi hekimi arasında yapılır ve anestezi muayenesini takiben hastanı durumuna ve arzusuna uygun bir yönetem seçilir. Yaşlı hastalarda açık yöntem ile birlikte lokal anestezi güvenle uygulanabilir. Bu şekilde kasık fıtığı ameliyatı olamayacak hasta hemen hemen hiç yoktur.

Sağlık durumu uygun hastalarda en güvenli anestezi genel anestezidir. Hastanın tüm yaşamsal parmetreleri anestezi hekiminin kontrolünde olduğu için ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözme imkanı da vardır. Anestezistlerin birinci derecede tercihi bu yüzden hep genel anestezi olmaktadır.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Öncesi ve Sonrası

Yaşlı hastalarda eğer hastanın kronik bir hastalığı yoksa, diğer hasta gurubu gibi ameliyat sabahı aç olarak hastaneye gelmesi yeterlidir. Yüksek tansiyon veya diabet ilacı kullanan hastalar, ameliyat günü sabahı ilaçlarını da yanında getirebilirler. Anestezi hekimi gördükten sonra ilaçlarını alabilirler.

Yaşlı hastalar çok sık kan sulandırıcı ilaçlar kullanırlar. Bu ilaçlar ameliyat sonrasında kanamaya ve ameliyat bölgesinde morluk ve hematom denilen şişmelere neden olabilir. O nedenle bu tür ilaçları ameliyattan önce kesmek gerekir. Coraspin gibi ilaçları 3 gün önceden, heparin kumadin gibi daha güçlü ilaçları en az 7 gün önceden kesmek gerekir. Bu konuda hekiminizle konuşmalısınız.

Kalp hastalıkları nedeni ile by-pass; stend operasyonu geçirmiş hastalar , kısa süre önce kalp enfarktüsü geçirenler, ciddi solunum rahatsızlığı yaşayan hastaların ameliyattan bir kaç gün önce anestezi muayenesi olması gerekir. Ameliyat öncesi uygun koşulların sağlanması için hastaya bir ön hazırlık süresi gerekebilir.

Ön hazırlığı yapılmış, uygun koşullar sağlanmış bir hastada ameliyattan sonra bir sıkıntı yaşama riski yok denecek kadar azdır. Ameliyattan sonra hastayı ayağa kaldırmadan önce mutlaka suspansuar giydirmek gerekir. Yaşlı hastalarda ameliyat sonrası kanama ve hematom yakınması çok sık görülür.

Yaşlı ve sistemik rahatsızlığı olan hastaları ameliyattan sonraki akşam hastanede tutmayı tercih ediyoruz. Aynı gün akşam yemeğini yiyen, ayağa kalkıp dolaşan hastanın 1 gün misafirimiz olmasını tercih ediyoruz.

Tıbbi kaynaklar, her yaştaki hastanın kasık fıtığının ameliyat ile onarılmasını, daha sonra gelişebilecek acil komplikasyonların önlenmesi açısından mantıklı ve gerkli bulmaktadır.

Local anaesthetic mesh hernia repair is safe and effective in elderly patients. Age should be no bar to elective hernia repair. This policy should avoid the complications of emergency
operation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9240142

 


Kasık Fıtığı