Eriyen Vidalar

Fıtık ameliyat kapalı yöntemle yapıldığında yamayı yerine tutturmak için köşelerinden özel bir cihazla vidalanır. Otomatik zımbaya benzeyen bu cihaz,teknoloji01 tetiğine basınca 5 mm’lik burgu şeklinde minik bir vida atar. Yakın zamana kadar titanyumdan yapılan küçük vidalar kullanılırdı. Amerikan firması "Auto Suture" AbsorbaTack adıyla bu vidaları eriyen malzemeden üretti. Laparoskopik yöntemle yapılan kapalı ameliyatta yamayı tespit için kullanılan AbsorbaTack vidalar en fazla bir yıl da dokuların içinde eriyip kayboluyor.


AbsorbaTack tek kullanım için tasarlanmıştır, içinde 10 veya 20 eriyen vida olan iki modeli bulunur. Vidaların uçları titanyumdaki gibi keskin olmadığı için, hasta ve cerrahi ekip için yaralanma riski yoktur. Vidaların arkasındaki siyah işaretler, yamanın üstünde yerinin rahat görülmesini sağlar. Ameliyattan sonra yaklaşık 3-5 ay içinde anlamlı bir erime görülürken, 1 yıldan önce de, bu vidalar tamamen kaybolur. Dolayısıyla ameliyattan sonra vücutta kalan yabancı cisim yükü azalmış olur. Hastanın radyolojik incele amacıyla filmi çekildiğinde, eriyen vida kullanılan hastada ameliyata ait bir ize rastlanmaz.

Kliniğmizde kapalı ameliyatlarda titanyum vidalı (ProTac) yerine, eriyen vida atan AbsorbaTac kullanılmaktadır. Her iki ürün de Autosuture COVIDIEN tarafından üretilmekte ve aynı firma tarafından ülkemize ithal edilmektedir.

 AbsorbaTack

 


Fıtık Ameliyatı